Klooster Sint Agatha

Klooster van verleden, heden én toekomst

Wie het dorp Sint Agatha (gemeente Cuijk) nadert, ziet het klooster van verre liggen. Het wordt sinds 1371 onafgebroken bewoond door Kruisheren. Bij alle veranderingen in de loop der eeuwen is het klooster steeds een plaats gebleven waar het leven van alledag wordt gecombineerd met bezinning en reflectie. Momenteel zetten we stappen om aan wonen, werken en bezinnen een eigentijdse vorm te geven. Meer informatie daarover geeft het visiedocument.