Klooster Sint Agatha

Vanaf woensdagmiddag 3 juni 2020 kunnen individuele bezoekers de tentoonstelling Kloosters op een Keerpunt en het Poortgebouw weer bezoeken. Ontvangst van groepen is vooralsnog niet mogelijk tot 1 september 2020. De studiezaal van het Erfgoedcentrum is vanaf heden weer geopend op afspraak.

 

Klooster van verleden, heden én toekomst

Wie het dorp Sint Agatha (gemeente Cuijk) nadert, ziet het klooster van verre liggen. Het wordt sinds 1371 onafgebroken bewoond door Kruisheren. Ook nu is het oudste klooster van Nederland een plaats waar het leven van alledag wordt gecombineerd met bezinning en reflectie. Sinds 2006 is in een deel van het klooster het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven gevestigd. In 2020 vindt een verbouwing plaats waardoor er woonruimtes ontstaan voor ‘de kloosterling van de 21e eeuw’.

Bekijk hier de film van Erfgoed Brabant over de herbestemming en restauratie van Klooster Sint Agatha in 2020.