Klooster Sint Agatha

Klooster van verleden, heden én toekomst

Wie het dorp Sint Agatha (gemeente Cuijk) nadert, ziet het klooster van verre liggen. Het wordt sinds 1371 onafgebroken bewoond door Kruisheren en vierde in 2021 zijn 650e verjaardag. Het oudste klooster van Nederland is een gastvrije stilteplaats. Sinds 2006 is in een deel van het klooster het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven gevestigd.

 

Actie restauratie kloostermuren Sint Agatha

 Draag een steentje bij!