Klooster Sint Agatha

Corona-maatregelen:

In verband met de coronamaatregelen zijn bezoeken aan de tentoonstelling in Klooster Sint Agatha momenteel niet mogelijk. Het raadplegen van archieven in de studiezaal is alleen mogelijk voor wie beroepsmatig onderzoek doen. We nemen daarbij de gangbare coronarichtlijnen in acht. Voor iedereen blijft het altijd mogelijk om vragen per mail toe te zenden.  

Klooster van verleden, heden én toekomst

Wie het dorp Sint Agatha (gemeente Cuijk) nadert, ziet het klooster van verre liggen. Het wordt sinds 1371 onafgebroken bewoond door Kruisheren en vierde in 2021 zijn 650e verjaardag. Het oudste klooster van Nederland is een plaats waar het leven van alledag wordt gecombineerd met stilte en bezinning. Sinds 2006 is in een deel van het klooster het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven gevestigd.