Vriendenkring en Anbi

Voor het onderhoud van de kloostertuin en voor de openstelling is financiële steun van derden onmisbaar. De stichtingen Sint Aegten en Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven hebben daarom een gezamenlijke vriendenkring en werven subsidies en donaties voor de instandhouding van klooster en activiteiten. 

Ook uw steun is van harte welkom!

Bijdragen voor de kloostertuin en de publieksactiviteiten kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL85 ABNA 0601 7805 31 t.n.v. Stichting Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, Sint Agatha. Via onze Nieuwsbrieven houden we u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Anbi-informatie

De stichtingen zijn door de Belastingdienst aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Anbi). Dit betekent dat giften voor 125% fiscaal aftrekbaar. Legaten zijn vrij van erfbelasting. De stichtingen publiceren hier hun meest recente jaarverslag/jaarrekening en beleidsplan.