Geschiedenis

Het klooster van Sint Agatha werd gesticht in 1371. Het is het enige Nederlandse klooster dat al functioneert sinds de middeleeuwen. Alle ups and downs van het kloosterleven in ons land hebben hier hun sporen nagelaten in de gebouwen, de tuinen, de (kunst)historische voorwerpen en de oude kloosterbibliotheek.

Sinds 1300 was er op deze plaats aan de Maas een kapel, toegewijd aan Sint Agatha. De Kruisheren bouwden er een klooster bij. Het archief vertelt hoe zij zorgden voor de eredienst en boeken schreven. Met hun scriptorium droegen de Kruisheren bij aan kunst en cultuur in de regio en ook namen zij het voortouw bij de ontginning van het omliggende landschap.

Vanaf de 16e eeuw moesten de Kruisheren zien te overleven binnen de protestantse republiek, waarin kloosters verboden waren. Hun bezittingen werden door de overheid geconfisqueerd. Mede dankzij steun van de prinsen van Oranje wisten de Kruisheren deze tijd te overbruggen.

In 1840 keerde het tij en kregen kloosters weer bestaansrecht door een besluit van koning Willem II. In Sint Agatha waren nog maar enkele bewoners over. Net op tijd brak voor het Nederlandse kloosterleven een volgende periode van bloei aan. De Kruisheren sloegen nieuwe wegen in, met de zorg voor middelbare scholen in Uden en Amersfoort, en met activiteiten in andere werelddelen. Sint Agatha werd als oudste klooster het ‘moederhuis’ van de orde.

Vanaf 1960 kwam aan de tweede bloeiperiode een einde. Het aantal kloosterlingen nam snel af en voor delen van het gebouwencomplex zijn en worden nieuwe functies gezocht.

Meer over de geschiedenis van het klooster:

www.erfgoedkloosterleven.nl
info@erfgoedkloosterleven.nl