Koorvesper en getijdengebed

In Klooster Sint Agatha worden koorvespers gehouden, op Tweede Paasdag en op elke laatste zondag van de maanden april t/m oktober om 16.00 uur. Een koorvesper is een avonddienst met koormuziek uit verschillende tradities, maar vooral uit de Anglicaanse kerk. Het koor heeft een centrale rol met het zingen van mooie en goed uitgevoerde muziek. Daarnaast is er ruimte voor een gelezen tekst, stilte en samenzang.

In 2024 vinden de koorvespers plaats op: maandag 1 april, zondag 28 april, zondag 26 mei, zondag 30 juni, zondag 28 juli, zondag 25 augustus, zondag 29 september, zondag 27 oktober.

De koorvesper wordt georganiseerd door een groep van ervaren zangers en zangeressen, als eigentijdse vorm van het eeuwenoude getijdengebed in Klooster Sint Agatha. Mocht u interesse hebben om mee te doen aan de koorvespers (enige zangervaring is wel gewenst…), neem dan contact op via info@kloostersintagatha.nl

U bent eveneens welkom bij de dagelijkse dagsluiting van de bewoners, rond 21.00 uur in de kloosterkerk. Ook hiervoor kunt u zich aanmelden via  info@kloostersintagatha.nl of via 06-81917879.