Wonen

De Kruisherengemeenschap van Sint Agatha is klein geworden. Omdat ‘wonen’ voor het klooster een belangrijke functie is, is in 2020 de woonruimte van het klooster verbouwd tot moderne zelfstandige appartementen. Ze zijn bestemd voor Kruisheren en voor anderen die willen wonen op een gastvrije stilteplek.

Wonen in een klooster

Aan iets ouds een nieuwe vorm geven, betekent vaak terugkeer naar de basis. Wat is eigenlijk een klooster? In de kern gaat het om een eenvoudig leven van wonen en werken op een stille plaats, verbonden met elkaar, met een religieuze traditie en met de samenleving.

De bewoners van Klooster Sint Agatha wonen als ‘kloosterlingen van de 21e eeuw’ graag op een stille plek te midden van gelijkgezinden. Ze huren een zelfstandig, eenvoudig appartement. Ieder draagt op zijn/haar manier bij aan de instandhouding van het kloostercomplex, de ontvangst van bezoekers en/of het gebedsritme. In Klooster Sint Agatha bevinden zich in totaal 15 appartementen, die het meest geschikt zijn voor eenpersoonshuishoudens.

Mocht je interesse hebben voor wonen in het klooster, neem gerust contact op via info@kloostersintagatha.nl