Erfgoedcentrum

Het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven is gevestigd in de voorvleugel van het oude klooster en in een nieuw gebouwd archiefdepot op het kloosterterrein. In het centrum brengen ruim 100 orden en congregaties uit heel Nederland hun erfgoed bijeen: archieven, publicaties, historische voorwerpen en audiovisueel materiaal.

Het erfgoed kan worden geraadpleegd in de studiezaal van het Erfgoedcentrum en in tentoonstellingen. De catalogi en archiefinventarissen van het centrum zijn te raadplegen via de website

De Nederlandse kloostergemeenschappen bevinden zich momenteel in een bijzondere situatie: de gemiddelde leeftijd van hun leden ligt boven de 80 jaar. Vanwege de vergrijzing kunnen veel gemeenschappen hun erfgoed niet langer zelf beheren. Daarom besloten zij om in het oudste klooster van Nederland gezamenlijk een Erfgoedcentrum op te richten. Hier worden de collecties ondergebracht van grote en kleine kloostergemeenschappen, van zusters, paters en broeders.

Meer over het Erfgoedcentrum:

www.erfgoedkloosterleven.nl
info@erfgoedkloosterleven.nl
0485-311 007