Stichting Sint Aegten

De kloostergebouwen in Sint Agatha zijn voor een groot deel aangemerkt als rijksmonument. De Kruisheren, die het klooster bewonen vanaf 1371 tot op heden, brachten in Sint Agatha een monumentale bibliotheek bijeen, archieven en waardevolle (kunst)historische voorwerpen.

De Stichting Sint Aegten werd in 1998 opgericht om het erfgoed van de orde in Sint Agatha te beheren. De stichting is eigenaar van de onroerende goederen van het klooster en beheert het roerend cultuurbezit van de orde.

Bestuur Stichting Sint Aegten

Jan Peters s.j., voorzitter
Jan Reinen, penningmeester
Edgard Claes o.s.c.
Hans Ebben
Roger Janssen o.s.c.
Jos van Niftrik
Nic van Nuland
Johan Oosterman

Medewerkers

De medewerkers van de stichting verzorgen de dagelijkse werkzaamheden: het onderhoud van tuin, gebouwen en roerend erfgoed, en de ontvangst van gasten. Velen van hen zijn vrijwilligers. De ‘Werkgroep herbestemming’ bestaat uit Marga Arendsen, Carli van den Berg, Anton Hurkens en Sarah Schendeler.

Structuur

De stichting staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 17104512. De stichting is een culturele ANBI-instelling (algemeen nut beogende instelling). De ANBI-informatie over de stichting vindt u hier.

Meer over Stichting Sint Aegten of het erfgoed van de Kruisheren:

info@kloostersintagatha.nl
www.erfgoedkloosterleven.nl