Meedoen: vrienden en vrijwilligers

Het klooster van Sint Agatha heeft de eeuwen kunnen trotseren omdat velen zich ervoor inzetten. In het kloosterarchief valt te lezen hoe de Kruisheren en mensen in de regio zich 650 jaar lang hebben ingespannen om deze plek, in goede en moeilijke tijden, samen continuïteit te geven als plaats van rust en bezinning voor iedereen die daarvan gebruik wil maken.

Vrijwilligers

In Klooster Sint Agatha zijn tientallen vrijwilligers actief. Het onderhoud van de (dagelijks toegankelijke) kloostertuin vergt veel handen, evenals de ontvangst van gasten in het Bezoekerscentrum en bij de receptie, het geven van rondleidingen en assistentie bij de activiteiten in het klooster. Iedereen die wil bijdragen is welkom. We zijn heel blij als je je aanmeldt om te willen helpen. Carli van den Berg is onze vrijwilligersco├Ârdinator. Ze maakt een afspraak om te overleggen wat je zou kunnen/willen doen en te bekijken hoe dat past in de vraag van het klooster. Zou je iets willen doen, laat het ons weten.

Vrienden

Misschien heb je niet de mogelijkheid om de handen uit de mouwen te steken, maar ben je wel in staat het behoud van het klooster financieel te steunen. Ook dat is nodig en welkom. Giften aan de eigenaar van het klooster, de Stichting Sint Aegten, worden ingezet om tuin, gebouwen en bibliotheek te onderhouden en toegankelijk te stellen. We vinden het belangrijk dat er in Nederland stilteplekken blijven die gemeenschappelijk gedragen worden. Stichting Sint Aegten is een culturele ANBI, zodat giften voor 125% fiscaal aftrekbaar zijn. Legaten aan de stichting zijn vrij van erfbelasting. Iedere bijdrage is welkom en kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL98ABNA0527897531. Voor nadere informatie kunt u altijd contact opnemen met de penningmeester, Jan Reinen.