Gezongen vesper

In de kloosterkerk van Sint Agatha wordt op zondag 17 september om 16.00 uur een gezongen vesperviering gehouden.

Deze vesper sluit aan bij de nationale Vredesweek. De vredesbeweging was lange tijd minder zichtbaar, maar door de oorlog in Oekraïne is het onderwerp ‘oorlog en vrede’ weer dichtbij gekomen. De ongelofelijk trieste situatie in het oorlogsgebied houdt veel mensen dagelijks bezig. De Vredesweek probeert het verlangen naar vrede te versterken. De vesper heeft als thema het oeroude verlangen naar vrede, dat in veel liturgische teksten en muziek tot uitdrukking komt.

De ‘vesper’ is een van de kloosterlijke getijdengebeden en wordt gehouden tegen het vallen van de avond. Vespervieringen komen niet alleen voor binnen de Rooms-Katholieke Kerk, maar ook in andere christelijke tradities, waaronder met name de Anglicaanse kerk. De vesper nodigt uit om tegen het vallen van de avond even stil te staan bij de gebeurtenissen van de dag en bij de onmetelijke wereld waarvan je deel uitmaakt. Van oudsher wordt een groot deel van de vesperviering gezongen. Dat heeft in de loop van de eeuwen prachtige muziek voortgebracht. Tientallen melodieën zijn van generatie op generatie overgedragen en in verschillende tijden en tradities van teksten voorzien.

De vespervieringen in het klooster zijn in het voorjaar gestart, met het doel dat de prachtige liturgische koormuziek uit vele eeuwen blijft klinken in de oude kloosterkerk.