Socratische dialoog over het thema ‘Thuis’, 19.30 uur

In het jubileumjaar van Klooster Sint Agatha worden in samenwerking met Biblioplus (de openbare bibliotheek in het Land van Cuijk) drie socratische dialogen gehouden rond thema’s die gerelateerd zijn aan kloosterleven. Op 20 oktober gaan de deelnemers, onder begeleiding van een gespreksleider, samen op zoek naar de betekenis van ‘thuis’. Door het stellen van vragen en het uitwisselen van verhalen wordt beter inzicht verkregen. Deelname is gratis.

Meer informatie en aanmelden via: Biblioplus