Klooster van de toekomst

De Kruisherengemeenschap van Sint Agatha is klein geworden. De eigenaar van het klooster, de Stichting Sint Aegten, realiseert daarom aanvullende bestemmingen voor het kloostercomplex in het verlengde van de 650 jaar oude geschiedenis.

Aan iets ouds een nieuwe vorm geven, betekent doorgaans terugkeer naar de basis. Wat is eigenlijk een klooster? De werkdefinitie luidt: een klooster is een plaats van aandacht voor de zin van het bestaan, met wortels in een religieuze traditie en met drie kernactiviteiten: wonen, werken en bezinnen. Vrij vertaald gaat het om de combinatie van bezinning en het leven van alledag. Dit is de basis voor de toekomstplannen. Wie mee wil doen, nodigen we van harte uit om contact op te nemen.

Wonen

In een klooster staat het gewone dagelijkse leven centraal. Bewoning is daarom voor ieder klooster een centrale functie. Bewoners geven concreet vorm aan het leven van alledag en zorgen voor een ritme. De ‘kloosterling van de 21e eeuw’:

  • heeft interesse in levensbeschouwing en cultuur en vindt het prettig om te wonen op een plaats waar dit een rol speelt
  • waardeert stilte in het dagelijks leven
  • participeert in een passend gebedsritme
  • huurt een zelfstandig, eenvoudig appartement voor 1 of 2-persoons huishouden
  • draagt bij aan het in stand houden van een mooie, gastvrije stilteplek voor bezoekers en andere gebruikers van het klooster.

Medio 2016 gingen we op zoek naar mensen die over enige tijd willen wonen op een stille plek en die het kloosterleven ter harte gaat. Inmiddels meldden zich al zoveel geïnteresseerden, dat we nieuwe aanmeldingen op een wachtlijst plaatsen.

Werken

De Kruisheren leven een vita mixta, waarin zowel sprake is van bezinning als van werkzaamheden buiten de kloostermuren, met name pastoraat en onderwijs. Het klooster was tot voor kort zelfvoorzienend, met een boerderij, kleermakerij, bakkerij enz. Het huidige klooster biedt ruimte aan mensen die er bezinningsactiviteiten willen organiseren en aan ambachtslieden die op het terrein willen werken.

Bezinnen

Rond 1300 werd in Sint Agatha een kapel gebouwd, die sinds 1371 door de Kruisheren wordt verzorgd. Deze plek aan de Maas is ruim 700 jaar een plaats van gebed en bezinning binnen de christelijke traditie. Tientallen generaties hebben zich verantwoordelijk gevoeld voor de overdracht van de waarden waaruit zij leefden. We bieden graag ruimte aan nieuwe bewoners en gebruikers van het klooster die op een eigentijdse manier in hun voetsporen willen treden.

Meer over de toekomst van het klooster:

Zie hier het visiedocument
info@kloostersintagatha.nl