Klooster van de toekomst

De Kruisherengemeenschap van Sint Agatha is klein geworden. De eigenaar van het klooster, de Stichting Sint Aegten, realiseert daarom aanvullende bestemmingen voor het kloostercomplex in het verlengde van de 650 jaar oude geschiedenis. Sinds 2006 is het klooster de vestigingsplaats van het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. In 2020 is de woonruimte van het klooster verbouwd tot zelfstandige appartementen, niet alleen bedoeld voor de Kruisheren, maar ook voor mensen die willen wonen op een stilteplek met een religieuze traditie.

Aan iets ouds een nieuwe vorm geven, betekent vaak terugkeer naar de basis. Wat is eigenlijk een klooster? In de kern gaat het om de combinatie van het leven van alledag met verdieping in een religieuze traditie. Wonen, werken en bezinnen in de voetsporen van de kloostertraditie vormt de basis voor de toekomstplannen. Wie mee wil doen, nodigen we uit om contact op te nemen.

Wonen

In een klooster staat het gewone dagelijkse leven centraal. Bewoning is daarom voor ieder klooster een centrale functie. Bewoners geven concreet vorm aan het leven van alledag en zorgen voor een ritme. De ‘kloosterling van de 21e eeuw’:

  • waardeert stilte in het dagelijks leven
  • woont graag te midden van gelijkgezinden
  • participeert in een gebedsritme
  • draagt bij aan het in stand houden van een mooie, gastvrije stilteplek
  • huurt een zelfstandig, eenvoudig appartement.

In Klooster Sint Agatha zijn in totaal 12 appartementen gerealiseerd, die momenteel allemaal bewoond worden. Nieuwe kandidaten plaatsen we op een wachtlijst.

Werken

Het dagelijks leven binnen een klooster bestaat voor een belangrijk deel uit werken. Voor activiteiten op het gebied van reflectie, bezinning, studie en ambachten kunnen een aantal ruimtes worden gehuurd.

Bezinnen

Rond 1300 werd in Sint Agatha een kapel gebouwd. Deze plek aan de Maas is ruim 700 jaar een plaats van gebed en bezinning binnen de christelijke traditie. Tientallen generaties hebben zich verantwoordelijk gevoeld voor de overdracht van de waarden waaruit zij leefden. De kloosterkerk biedt ruimte voor activiteiten die hierbij aansluiten.

Meer over de toekomst van het klooster:

Zie hier het visiedocument
Informatie over wonen
Bekijk hier de film van Erfgoed Brabant over de herbestemming en restauratie van Klooster Sint Agatha in 2020.

info@kloostersintagatha.nl