Klooster van de toekomst

De Kruisherengemeenschap van Sint Agatha is klein geworden. De eigenaar van het klooster, de Stichting Sint Aegten, realiseert daarom aanvullende bestemmingen voor het kloostercomplex in het verlengde van de 650 jaar oude geschiedenis. Sinds 2006 is het klooster de vestigingsplaats van het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. In 2020 is de woonruimte van het klooster verbouwd tot zelfstandige appartementen, bedoeld voor zowel de Kruisheren als voor anderen die willen wonen op een gastvrije stilteplek.

Aan iets ouds een nieuwe vorm geven, betekent vaak terugkeer naar de basis. Wat is eigenlijk een klooster? In de kern gaat het om de combinatie van het leven van alledag – wonen en werken – met verdieping in een religieuze traditie.

Wonen

De bewoners van Klooster Sint Agatha geven concreet vorm aan het dagelijks leven op het kloosterterrein. Als ‘kloosterlingen van de 21e eeuw’ wonen zij graag op een stille plaats, te midden van gelijkgezinden. Ze huren een zelfstandig, eenvoudig appartement en dragen bij aan het in stand houden van het kloostercomplex, de ontvangst van bezoekers en een gebedsritme. In Klooster Sint Agatha zijn in totaal 14 appartementen gerealiseerd, die momenteel allemaal bewoond worden. Nieuwe kandidaten die zich melden, plaatsen we op een wachtlijst.

Verdieping

Deze plek aan de Maas is al eeuwenlang een plaats van stilte en verdieping. Tientallen generaties hebben zich verantwoordelijk gevoeld voor de overdracht van de waarden waaruit zij leefden. Voor bijeenkomsten en voor activiteiten op het gebied van reflectie en bezinning kunnen een aantal ruimtes worden gehuurd.

Meer over de toekomst van het klooster:

Zie hier het visiedocument
Informatie over wonen
Bekijk hier de film van Erfgoed Brabant over de herbestemming en restauratie van Klooster Sint Agatha in 2020.

info@kloostersintagatha.nl