Giften en legaten

Donateurs

Klooster Sint Agatha vormt al bijna 650 jaar een gastvrije, stille plek voor wie daaraan behoefte heeft. We vinden het belangrijk dat er in Nederland stilteplekken blijven en proberen Nederlands oudste klooster op eigentijdse wijze een toekomst te geven. Daarbij is de financiƫle ondersteuning door mensen die het klooster een warm hart toedragen onmisbaar.

Klooster, tuin en tentoonstellingen zijn vrij toegankelijk, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld en is nodig om de gastvrijheid te kunnen voortzetten. U vindt bij de ingang van de tuin een creatieve ‘collectebus’ en ook bij de tentoonstelling kunt u een bijdrage doneren.

Momenteel voeren we actie voor het herstel van de prachtige muren rond het terrein van Klooster Sint Agatha. Hoe u hieraan een steentje bij kunt dragen leest u op deze pagina.

Giften worden ingezet om de monumentale tuin, gebouwen en bibliotheek te onderhouden en toegankelijk te stellen. Stichting Sint Aegten, eigenaar van het klooster, is een culturele ANBI, zodat giften voor 125% fiscaal aftrekbaar zijn. Legaten zijn vrij van erfbelasting. Voor nadere informatie kunt u altijd contact opnemen met de penningmeester, Jan Reinen.

Iedere bijdrage is welkom en kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL98ABNA0527897531.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift!