Giften en legaten

Donateurs

Klooster Sint Agatha vormt al bijna 650 jaar een gastvrije, stille plek voor wie daaraan behoefte heeft. We vinden het belangrijk dat er in Nederland stilteplekken blijven en proberen Nederlands oudste klooster op eigentijdse wijze een toekomst te geven. Daarbij is de financiƫle ondersteuning door mensen die het klooster een warm hart toedragen onmisbaar.

Giften aan de eigenaar van het klooster, de Stichting Sint Aegten, worden ingezet om de monumentale tuin, gebouwen en bibliotheek te onderhouden en toegankelijk te stellen. Stichting Sint Aegten is een culturele ANBI, zodat giften voor 125% fiscaal aftrekbaar zijn. Legaten aan de stichting zijn vrij van erfbelasting. Voor nadere informatie kunt u altijd contact opnemen met de penningmeester, Jan Reinen.

Iedere bijdrage is welkom en kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL98ABNA0527897531.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift!