Colofon

Vormgeving: Vormweijs / Simone Weijs
Websitebouw: Illuster / Funs Erens
Foto’s: Hans Schiet, Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven e.a.