Tentoonstelling

In en naast de kloosterkerk is een permanente tentoonstelling te zien over de geschiedenis van het klooster en zijn bewoners, de Kruisheren. Het Erfgoedcentrum verzorgt een jaarlijks wisselende tentoonstelling over een onderwerp uit het Nederlandse kloosterleven.

De witte karavaan

In 2017 is de tentoonstelling De witte karavaan, 150 jaar Witte Paters en Witte Zusters in Afrika geopend. Vanwege de vele enthousiaste reacties is besloten om deze tentoonstelling in 2018 te verlengen.

In 1868 sticht de Franse kardinaal Lavigerie de Sociëteit van de Missionarissen van Afrika. Een jaar later volgen de Missiezusters van Onze Lieve Vrouw van Afrika. Lavigerie is een bewogen man; hij strijdt tegen oorlog, hongersnood en slavenhandel. Hij spoort de missionarissen aan om zich te verdiepen in de Afrikaanse talen, de culturen en de Islam. De paters en de zusters gaan – naar lokale gewoonten – in het wit gekleed. Daarom worden ze in de volksmond Witte Paters en Witte Zusters genoemd.

Van begin af aan is er sprake van een internationaal gemengd gezelschap met een hoofdzetel in Algerije. Vanuit daar trekken de missionarissen en missiezusters Afrika in, om de mensen in contact te brengen met het christendom. Ze werken in jeugdzorg, onderwijs, ziekenzorg, pastoraat en vrouwenemancipatie. Steeds met het doel om de Afrikanen het werk voort te laten zetten.

Veel missionarissen en missiezusters namen voor altijd afscheid van hun familie en hun idealisme spreekt nog altijd tot de verbeelding. In de tentoonstelling wordt hun veelkleurige leven in Afrika geïllustreerd aan de hand van voorwerpen, archief- en beeldmateriaal. Momenteel zijn de Nederlandse missionarissen bejaard en bijna allemaal teruggekeerd naar hun thuisland. Hun werk wordt voortgezet door Afrikaanse mannen en vrouwen. In Nederland is deze tentoonstelling de laatste kans om uit de eerste hand hun verhalen over de missie in Afrika te horen en aanschouwen.

Informatie over openingstijden:

www.kloostersintagatha.nl/bezoek

Informatie over lezingen bij de tentoonstelling vindt u via de:

agenda