Tentoonstelling

Tentoonstelling 650 jaar kloostergeschiedenis, juni-oktober 2021

In het jubileumjaar 2021 is er een bijzondere tentoonstelling te zien over 650 jaar kloostergeschiedenis: portretten, schilderijen, meubilair, liturgisch vaatwerk, cultuurhistorische voorwerpen en gebruiksvoorwerpen die uit al die eeuwen bewaard zijn gebleven, vormen de basis van de expositie. Speciale aandacht is er voor de politieke geschiedenis van het klooster en de contacten van de Kruisheren met het Huis van Oranje. Juist in perioden waarin het klooster geen toekomst meer leek te hebben, heeft de bijzondere band met het Huis van Oranje in belangrijke mate bijgedragen aan de continuïteit van het klooster. De meest opmerkelijke herinnering daaraan vormt het Mauritsraam, dat in de 17e eeuw door Prins Maurits geschonken werd voor de kloosterkerk. Na anderhalve eeuw in het Rijksmuseum te zijn bewaard, is het begin 2021 teruggeplaatst in de kerk waarvoor het bestemd was.

Tentoonstelling kloostertuin, juni-oktober 2021

In 2021 is een deel van de expositieruimtes ingericht met een tentoonstelling over de bijzondere kloostertuin. Voor deze gelegenheid worden historische planten- en kruidenboeken geselecteerd en bewaard gebleven objecten met een relatie tot de tuin. Daarnaast zijn landschapsschilderijen te zien en de prijswinnende foto’s van de recente Fotowedstrijd Kloostertuin Sint Agatha.

Tentoonstelling boekcultuur Klooster Sint Agatha, april-oktober 2022

Een tweede speciale tentoonstelling bij gelegenheid van het jubileum is, vanwege de corona-situatie verplaatst naar 2022. Deze expositie richt zich op de boekcultuur van de Kruisheren. Door de lange ononderbroken geschiedenis beschikt Sint Agatha over de enige bibliotheek in Nederland die sinds de middeleeuwen is blijven bestaan. Het Graduale van Johannes van Deventer, een reusachtig koorboek dat in 1512 werd voltooid, is de meest kostbare schat uit die bibliotheek. Daarnaast wordt de aandacht gevestigd op het zeer bijzondere werk van Kruisheer Edgard Claes. Hij leeft en werkt momenteel in het klooster en maakt internationaal befaamde boekbanden.

Informatie over openingstijden:

www.kloostersintagatha.nl/bezoek