Tentoonstelling

In en naast de kloosterkerk is een permanente tentoonstelling te zien over de geschiedenis van het klooster en zijn bewoners, de Kruisheren. Daarnaast verzorgt het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, dat in Klooster Sint Agatha is gevestigd, wisselende tentoonstellingen over onderwerpen uit het Nederlandse kloosterleven. De tentoonstelling ‘Kloosters op een Keerpunt’ is te bezichtigen van 1 mei tot en met 31 oktober 2019.

Kloosters op een Keerpunt

De Nederlandse kloosters maken een duizelingwekkende verandering door. Sinds 1960 daalde het aantal kloosterlingen van 50.000 naar minder dan 4.000. Honderden kloostergebouwen hebben een nieuwe bestemming gekregen of zijn afgebroken. Het kloosterleven bevindt zich op een keerpunt.

Dit gaat gepaard met terugkijken enerzijds en overdragen anderzijds. De tentoonstelling brengt beide aspecten voor het voetlicht. Wat was de betekenis van het kloosterleven in de afgelopen eeuwen? Wie zijn de kloosterlingen van de toekomst?

In de afgelopen decennia kwamen tientallen erfgoedprojecten tot stand: geschiedschrijving over kloostergemeenschappen, interviews, fotoseries en films. Deels op initiatief van de kloosterlingen zelf, deels op verzoek van buitenstaanders die zich realiseerden: nu kan het nog!

Het verdwijnen van de kloosters lijkt tevens te functioneren als wake-up call. Kloosters onderhielden gastvrije plekken van stilte en bezinning en zorgden voor kwetsbare mensen. Terwijl veel gevestigde orden en congregaties verdwijnen, starten overal in Nederland initiatieven om de waarden van het kloosterleven in nieuwe vormen toekomst te geven.
De tentoonstelling toont de resultaten van de erfgoedprojecten en laat tevens mensen aan het woord die aan het kloosterleven op eigentijdse wijze invulling proberen te geven.

Download hier de folder.

Informatie over openingstijden:

www.kloostersintagatha.nl/bezoek

Informatie over lezingen bij de tentoonstelling vindt u via de:

agenda