Tentoonstelling

In en naast de kloosterkerk is een permanente tentoonstelling te zien over de geschiedenis van het klooster en zijn bewoners, de Kruisheren. Het Erfgoedcentrum verzorgt een jaarlijks wisselende tentoonstelling over een onderwerp uit het Nederlandse kloosterleven.

De witte karavaan

Op 30 april 2017 is de tentoonstelling De witte karavaan, 150 jaar Witte Paters en Witte Zusters in Afrika geopend.

Attentie: een projectvoorstel rond het erfgoed van de Witte Zusters behoort tot de drie finalisten voor de Brabantse Erfgoedprijs 2017. Breng vóór 1 oktober uw stem uit om dit project mogelijk te maken: www.erfgoedbrabant.nl/stem

In 1868 sticht de Franse kardinaal Lavigerie de Sociëteit van de Missionarissen van Afrika. Een jaar later volgen de Missiezusters van Onze Lieve Vrouw van Afrika. Van begin af aan is er sprake van een internationaal gemengd gezelschap met een hoofdzetel in Algerije. Vanuit daar trekken de missionarissen en missiezusters Afrika in, om de mensen in contact te brengen met het christendom.Zowel de paters als de zusters gaan – naar de lokale gewoonten – in het wit gekleed. Daarom worden ze in de volksmond Witte Paters en Witte Zusters genoemd.

Lavigerie is een zeer bewogen man; hij strijdt tegen oorlog, hongersnood en slavenhandel. Hij spoort de missionarissen aan om zich te verdiepen in de Afrikaanse talen, de culturen en de Islam. Paters en zusters zijn actief in jeugdzorg, onderwijs, ziekenzorg, pastoraat en vrouwenemancipatie. Steeds met het doel om de Afrikanen het werk voort te laten zetten. Het idealisme en de volledige inzet van deze missionarissen en missiezusters – velen van hen namen voor altijd afscheid van hun familie en hun moederland – spreekt nog altijd tot de verbeelding.

In de tentoonstelling wordt het veelkleurige leven van de Witte Paters en Witte Zusters in Afrika geïllustreerd aan de hand van voorwerpen, archief- en beeldmateriaal. Momenteel zijn de Nederlandse missionarissen bejaard en bijna allemaal teruggekeerd naar hun thuisland. Hun werk wordt voortgezet door Afrikaanse mannen en vrouwen. In Nederland zal deze tentoonstelling de laatste kans zijn om uit de eerste hand hun verhalen over de missie in Afrika te horen en aanschouwen.

Informatie over openingstijden:

www.kloostersintagatha.nl/bezoek

Meer informatie over de tentoonstelling en bijbehorende activiteiten:

www.erfgoedkloosterleven.nl