Tentoonstelling

In en naast de kloosterkerk vindt u informatie over de geschiedenis van het klooster en zijn bewoners, de Kruisheren. Daarnaast verzorgt het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven (geregistreerd museum) wisselexposities over het kloosterleven in Nederland. De tentoonstelling Kloosters op een Keerpunt; Nederlands kloosterleven in tijden van verandering is te bezichtigen van 1 mei tot en met 31 oktober 2019.

Kloosters op een Keerpunt

De Nederlandse kloosters maken een duizelingwekkende verandering door. Sinds 1960 daalde het aantal kloosterlingen van 50.000 naar minder dan 4.000. Honderden kloostergebouwen hebben een nieuwe bestemming gekregen of zijn afgebroken. Het kloosterleven bevindt zich op een keerpunt. Dit gaat gepaard met terugkijken enerzijds en overdragen anderzijds.

In de afgelopen decennia kwamen tientallen erfgoedprojecten tot stand: geschiedschrijving over kloostergemeenschappen, interviews, fotoseries en films. Deels op initiatief van de kloosterlingen zelf, deels op verzoek van buitenstaanders die zich realiseerden: nu kan het nog!

Het verdwijnen van de kloosters lijkt tevens te functioneren als wake-up call. Kloosters onderhielden gastvrije plekken van stilte en bezinning en zorgden voor kwetsbare mensen. Terwijl veel gevestigde orden en congregaties verdwijnen, starten overal in Nederland initiatieven om de waarden van het kloosterleven in nieuwe vormen toekomst te geven.

De tentoonstelling toont de resultaten van de erfgoedprojecten en laat tevens mensen aan het woord die aan het kloosterleven op eigentijdse wijze invulling proberen te geven. Wat was de betekenis van het kloosterleven in de afgelopen eeuwen? Wie zijn de kloosterlingen van de toekomst?

Download hier de folder.

Informatie over openingstijden:

www.kloostersintagatha.nl/bezoek