Jubileum 2021

Op 2 februari 1371 werd een kapel, gelegen aan de Maas en toegewijd aan Sint Agatha, geschonken aan de kloosterorde van de Kruisheren. In 2021 hoopt dit oudste klooster van Nederland zijn 650-jarig bestaan te vieren.

In Klooster Sint Agatha heeft zich 650 jaar kloostergeschiedenis afgespeeld, een geschiedenis met pieken en dalen:

  • In de 15e eeuw was Klooster Sint Agatha een vooraanstaand klooster met een scriptorum en een boekbinderij. Van Kruisheer Johannes van Deventer is onder andere een prachtige Graduale bewaard gebleven.
  • Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) lag het klooster gevaarlijk tussen de legers van de Spanjaarden en de troepen van Willem van Oranje. Rond 1585 raakte het ernstig verwoest. Dankzij steun van de Oranjes kon het klooster hersteld worden, maar geleidelijk aan werd het steeds moeilijker om te overleven omdat kloosterleven verboden was. Eind 18e eeuw waren nog maar enkele Kruisheren over.
  • In 1840 gaf Koning Willem II aan de Kruisheren toestemming om weer leden aannemen. Dit werd het begin van een nieuwe bloeitijd. Rond 1950 woonden er meer dan 60 Kruisheren in Sint Agatha. Zij speelden een belangrijke rol in de regio voor het pastoraat en het katholieke verenigingsleven.
  • Vanaf 1960 keert het tij, Klooster Sint Agatha deelt in leegloop van de kloosters in heel Nederland.
  • Op dit moment woont er nog een kleine gemeenschap van Kruisheren in Sint Agatha. De voorvleugel is in gebruik genomen door het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. En in 2020 is er ruimte vrijgekomen voor bewoning.

Activiteiten jubileumjaar 2021

Aan deze bewogen geschiedenis besteden wij in 2021 aandacht. Het jaar start in februari als het precies 650 jaar geleden is dat de Kruisheren de kapel geschonken kregen. Dit moment markeren we met de terugplaatsing van het Mauritsraam. Dit glas-in-loodraam werd rond 1615 door prins Maurits voor de kloosterkerk geschonken. Sinds 1874 bevindt het zich in het Rijksmuseum, maar nu komt het terug naar de plek waarvoor het gemaakt werd.

Gedurende het hele jaar zullen er activiteiten plaatsvinden: tentoonstellingen, concerten, lezingen en rondleidingen. Uiteraard houden we u via deze website en onze Facebookpagina op de hoogte.

Tentoonstellingen 2021

  • Tijdens het hele jubileumjaar is er een tentoonstelling gewijd aan 650 jaar Klooster Sint Agatha. De rol die de Oranjes daarin hebben gespeeld, krijgt bijzondere aandacht.
  • Van Pasen t/m augustus is daarnaast een tentoonstelling te zien over de bijzondere kloostertuin. Daarbij worden ook de twintig beste inzendingen van de fotowedstrijd geĆ«xposeerd.
  • In de maanden september-oktober besteden we in een aparte tentoonstelling aandacht aan de boekkunst in Sint Agatha: bijzondere handschriften en boekbanden uit de bibliotheek van de Kruisheren, die deels in Sint Agatha vervaardigd zijn en uitdrukking vormen van de spiritualiteit van de Kruisheren.