Actie restauratie kloostermuren

Draag een steentje bij!

Bij het oudste bewoonde klooster van Nederland zijn ook de oudste kloostermuren te vinden. Ze zijn voor de dagelijks toegankelijke kloostertuin beeldbepalend en betekenisvol. Omdat de kloostermuren in slechte staat verkeren, heeft de provincie Noord-Brabant eind 2021 een subsidie beschikbaar gesteld van bijna € 400.000 om de muren te kunnen restaureren. Deze fantastische bijdrage is 70% van het benodigde bedrag. We zetten ons op alle mogelijke manier in om ook de rest van de benodigde financiering bij elkaar te brengen.

Hopelijk wilt u ook ‘een steentje bijdragen’! Voor €6 financiert u het herstel van een kloostermop. Het herstel van één vierkante meter kost €300. Iedere bijdrage is welkom en kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL98ABNA0527897531 t.n.v. Stichting Sint Aegten, onder vermelding van ‘Actie kloostermuren’. U kunt eveneens bijdragen via het scannen van deze QR-code:

De stichtingen Sint Aegten en Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven zijn culturele ANBI’s, zodat giften voor 125% fiscaal aftrekbaar zijn.

Wat gaat er gebeuren?

Overal in de muren is sprake van kwetsbaar voegwerk, uitgevallen stenen en de ingroei van planten. Sommige stukken van de muur zijn al omgevallen; de opgestapelde stenen wachten op herstel van de breuken die ontstaan zijn. Het gaat bij de 390 meter lange (en gemiddeld 2.35 meter hoge) muren om een enorme oppervlakte aan stenen en voegwerk. Verreweg de meeste kloostermoppen zijn er nog, maar er moeten ook stenen worden bijgemaakt. Kloostermoppen zijn groter dan moderne bakstenen. Bij het bakproces werden de stenen die dicht bij het vuur lagen harder en donkerder dan die aan de buitenrand van de oven lagen. Muren van kloostermoppen zijn dan ook gemêleerd van kleur. De kloostermuren van Sint Agatha zijn 1,5 steens dik (1,5 steen in de lengte) en gemetseld in kruisverband. Het voegwerk van de muren is overal in matige tot (zeer) slechte staat. Honderden vierkante meters moeten worden uitgekapt en opnieuw gevoegd. Om scheurvorming te voorkomen, heeft de mortel een speciale samenstelling van kalk en zand. Daar waar de kloostermuren ingevallen zijn, worden ze tot beperkte hoogte opgebouwd. We kiezen niet voor een herstelwijze waarbij de muren er als nieuw uit zullen zien, maar voor conserverende restauratie. Het is de bedoeling om verder verval tegen te gaan, terwijl de ’tand des tijds’ zichtbaar blijft.

Bijzondere geschiedenis

Het woord ‘klooster’ betekent ‘besloten plaats’: een plek waar het mogelijk is om even afstand te nemen van de drukte van alledag en nieuwe perspectieven te ontwikkelen. De kloostermuren zijn deel van de identiteit van Klooster Sint Agatha. Ze zijn opgetrokken vanaf de 16e eeuw, aan de oost- en westzijde van het kloostercomplex, en hebben als enige kloostermuren in Nederland sindsdien steeds hun functie behouden.

1641

ca. 1700

ca. 1880

ca. 1920

2022 muur oost

2022 muur west

We hopen dat velen een steentje bij willen dragen aan het herstel van de indrukwekkende muren. Iedere steen is er één!

Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Zie voor meer informatie: