Actie restauratie kloostermuren

Actie t.b.v. restauratie kloostermuren

De lange kloostermuren van Klooster Sint Agatha zijn een van de oudste onderdelen van het klooster. Ze zijn zowel beeldbepalend voor het kloostercomplex als inhoudelijk van grote betekenis. Het woord ‘klooster’ betekent immers letterlijk ‘besloten plaats’: een plek waar het mogelijk is om even afstand te nemen van de drukte van alledag en nieuwe perspectieven te ontwikkelen.

Omdat de kloostermuren in slechte staat verkeren, heeft de provincie Noord-Brabant eind 2021 een subsidiebedrag beschikbaar gesteld van bijna € 400.000 om de muren te kunnen herstellen. Deze fantastische bijdrage is 70% van het benodigde bedrag. We zetten ons gedurende 2022 op alle mogelijke manier in om ook de rest van de benodigde financiering bij elkaar te brengen.

We hopen van harte dat ook u ‘een steentje wilt bijdragen’! Iedere bijdrage is welkom en kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL98ABNA0527897531 t.n.v. Stichting Sint Aegten, onder vermelding van ‘Actie kloostermuren’.

Stichting Sint Aegten is een culturele ANBI, zodat giften voor 125% fiscaal aftrekbaar zijn.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage!